Djurgårdens Allie Munroe blir avstängd två matcher efter att disciplinnämnden idag dömt henne för ”kicking a player” i Djurgårdens bortamatch mot MODO.

Disciplinnämnden gör följande bedömning:
Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Allie Munroe gjort sig skyldig till kicking a player. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
– Det är fråga om en avsiktlig sparkrörelse som träffar motspelaren i magen.
– Skaderisk.