HV71 väljer att avbryta kontraktet med forwarden Anthony Camara med omedelbar verkan.
Sportchefen Johan Hult om beslutet:
– Anthony har brutit mot de värderingar som vi har i HV71 och ett fortsatt samarbete är omöjligt. Vi är trygga i beslutet, som är taget för föreningens bästa, och kommer inte ge fler kommentarer i ärendet.