Skellefteås Darren Nowick har idag fått sin dom av Disciplinnämnden. Två matchers avstängning väntar nu.

Beslut
Efter match mellan Skellefteå AIK och Djurgårdens IF, SHL, den 18 februari 2020 åläggs Darren Nowick, Skellefteå AIK, följande straff för skallning (head butting):
Avstängning fr.o.m. den 19 februari 2020 t.o.m. 22 februari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Avstängningen bedöms motsvara två matcher.

Disciplinnämnden gör följande bedömning:
Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Darren Nowick gjort sig skyldig till en skallning. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
• Det är fråga om en medveten skallningsrörelse
• Skaderisk