Anthony Camara, HV71, har dömts till fem matchers avstängning för checking to the head.
Adam Ginning (bilden), Linköping, får fyra matcher för en kneeing.

BESLUT
Efter match mellan Linköping HC – Växjö Lakers HC, SHL, den 18 januari 2020 åläggs Adam Ginning, Linköping HC följande straff för Kneeing:
1) Avstängning fr.o.m. 19 januari 2020 t.o.m. 1 februari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2) Böter om 2 849 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 4 matcher.

Disciplinnämnden:
Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Adam Ginning gjort sig skyldig till en bentackling (Kneeing). Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara 4 matcher. Adam Ginning ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden, förutom vad som anges ovan, särskilt beaktat följande nyckelfaktor:
• Förseelsen innebär stor skaderisk.
• Det är fråga om återfall (Adam Ginning ådömdes 2 matchers avstängning för fighting genom beslut 2019-09-18

 

BESLUT
Efter match mellan Luleå HF – HV 71, SHL, den 18 januari 2020 åläggs Anthony Camara, HV 71 följande straff för Checking to the head:
1) Avstängning fr.o.m. 19 januari 2020 t.o.m. 1 februari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2) Böter om 46 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 5 matcher.

Disciplinnämnden: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Anthony Camara gjort sig skyldig till en huvudtackling (Checking to the head). Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara 5 matcher. Anthony Camara ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden, förutom vad som anges ovan, särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

  • All kraft i huvudet
  • Anthony Camara är tredje man in i situationen
  • Motspelaren är i en försvarslös position
  • Förseelsen är respektlös och innebär stor skaderisk.