BESLUT
Efter match penalty i match mellan Tingsryds AIF och Kristianstads IK, HockeyAllsvenskan, den 24 januari 2020, åläggs Joseph Jonsson, Tingsryds AIF, följande straff för huvudtackling (checking to the head):
1) Avstängning fr.o.m. den 25 januari 2020 t.o.m. den 5 februari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2) Böter om 2 604 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Avstängningen bedöms motsvara tre matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning:
Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Joseph Jonsson gjort sig skyldig till en bestraffningsbar huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
• Den tacklande spelaren är tredje man in i situationen
• Skaderisk