Efter fem år utan representant tar nu Sverige åter plats i Internationella Ishockeyförbundets högsta beslutande organ.

– Det är förstås både roligt och viktigt att svensk ishockey återigen tar plats i IIHF:s styrelse. Vi är en av de större ishockeynationerna och det är många frågor som också vi och våra klubbar kommer att möta de kommande åren. För egen del är det så klart en spännande och rolig utmaning och att få bidra med vår kunskap och erfarenhet i att utveckla den internationella ishockeyn, säger Anders Larsson, ordförande i Svenska Ishockeyförbundet som valdes in i samband med kongressen i St Petersburg.

Utnämningen av Anders Larsson som ledamot i IIHF:s styrelse är på fem år.

Vid kongressen valdes också Luc Tardif, Frankrike, att efterträda den avgående presidenten René Fasel, som varit IIHF:s president i 27 år.

Dessutom utsågs Svenska Ishockeyförbundets tidigare ordförande Christer Englund till Life Member i IIHF.