Fredag 11 juni genomfördes Svenska Ishockeyförbundets förbundsmöte digitalt.
Anders Larsson omvaldes till ordförande och förbundsmötet beslutade att införa nya ekonomiska licenskrav för spel i SDHL, SHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan.
I övrigt beslutades att införa nationella principer för optimerad spelarutveckling i hela landet.
Förbundet redovisade också ett ekonomiskt resultat i balans över den senaste tvåårsperioden.

Vid förbundsmötet, Svenska Ishockeyförbundets högsta beslutande organ, tar den samlade svenska ishockeyrörelsen beslut i de större principiella frågorna inför kommande år och väljer ledamöter till styrelse och valberedning.
Anders Larsson valdes om till ordförande för tredje gången och Pia Carlsson Thörnqvist, Tyresö, och Maria Wilén, Östersund, valdes in som nya ledamöter i förbundsstyrelsen.
– Vi i svensk ishockey har en utmanande tid framför oss där vi med samlad kraft ska ta oss ur pandemin på bästa möjliga vis. De kommande fyra åren innehåller dessutom U18-VM dam, U20-VM herr och VM för herrar på hemmaplan, något som kommer kunna bygga ishockeyns popularitet och fortsatta utveckling. Därför är det med stolthet och ödmjukhet jag tackar för förtroendet att tillsammans med styrelsen få leda svensk ishockey framåt ytterligare en period, säger Anders Larsson.

Licensregler
Sedan 2017 har svensk ishockey ett samlat licensregelverk för klubbar som sportsligt kvalificerar sig för spel i SDHL, SHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan. Det handlar bland annat om krav på ekonomi, organisation, ungdomsverksamhet och arena. Tidigare har kravet på eget kapital varit absoluta belopp men nu införs i stället ett procentuellt krav på eget kapital i relation till omsättningen (2022: 2 %, 2023: 5 %, 2024: 8 % och från 2025: 10 %) för spel i de nationella seniorserierna.

Nationella principer för optimerad spelarutveckling
De nationella principerna upp till och med 16 års ålder har tagits fram utifrån syftet att ”så många som möjligt ska vilja fortsätta spela ishockey så länge som möjligt – och för de som har den ambitionen, ges chansen att bli så bra som möjligt”. De 18 principerna handlar om matchspel, träning, övergångar, selektering/toppning, distriktens verksamhet och privata aktörers verksamhet. Principerna ska enligt förbundsmötets beslut vara införda senast från och med säsongen 2022/23.

Ekonomiskt resultat
Svenska Ishockeyförbundet redovisar säsongen 2020/21 ett underskott för den operativa verksamheten (resultat före finansiella poster) på 1.47 miljoner kronor. Sammantaget över den senaste tvåårsperioden redovisar förbundet ett resultat i balans.

Förbundsstyrelsen i sin helhet 2021–2023
Anders Larsson, ordförande (omval)
Lars Nilsson (omval, Region Väst)
Michael Persson (omval, Region Norr)
Jonas Sandberg (omval, Region Syd)
Göran Tidström (omval, Region Öst)
Anders Källström (omval, SHL/SDHL-föreningarna)
Pia Carlsson Thörnqvist (nyval, SHL/SDHL-föreningarna)
Peter Forsberg (omval, fritt mandat)
Cecilia Hager (omval, fritt mandat)
Eva Werkelin (omval, fritt mandat)
Maria Wilén (nyval, fritt mandat)
Jonas Bergqvist och Mats Larsson lämnar Svenska Ishockeyförbundets styrelse efter elva respektive sex år som ledamöter.