Disciplinnämnden har idag stängt av Ebba Berglund och Christoffer Törngren.

BESLUT
Efter match mellan Luleå HF och Göteborg HC, SDHL, 2020-01-25, åläggs Ebba Berglund, Luleå HF, följande straff för checking to the head:
Avstängning fr.o.m. den 27 januari 2020 t.o.m. den 15 februari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Avstängningen bedöms motsvara 4 matcher. 

Disciplinnämnden:
Filmsekvensen styrker uppgifterna i anmälan och Disciplinnämnden anser att det är utrett att Ebba Berglund utdelat en crosschecking som träffat motspelaren mot huvudet/nacken. Förseelsen bör leda till en avstängning som motsvarar fyra matcher.

Vid bedömningen av avstängningens längd har nämnden särskilt beaktat följande faktorer:
• Kraften riktas mot huvud/nacke på en spelare som befinner sig i en försvarslös position.
• Crosscheckingen innebär stor skaderisk.

BESLUT
Efter match mellan HV 71 och Färjestad BK, SHL, den 28 januari 2020 åläggs Christoffer Törngren, HV 71, följande straff för huvudtackling (checking to the head):
• Avstängning fr.o.m. den 29 januari 2020 t.o.m. 11 februari 2020.  Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
• Böter om 6 250 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara tre matcher

Disciplinnämnden gör följande bedömning
Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Christoffer Törngren gjort sig skyldig till en huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
• Tacklingen är vårdslöst utförd
• Motspelaren är i en sårbar position i samband med skottögonblicket, vilket Törngren måste ha insett.
• All kraft träffar huvudet
• Skaderisk