Svenska Ishockeyförbundets styrelse har beslutat att återinföra tävlingsbestämmelsen att klubbar som kvalificerat sig för spel i SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan och Hockeyettan ska tillhöra ligaorganisationen för respektive serienivå.

Riksidrottsnämnden (RIN) ogiltigförklarade tidigare i år den bestämmelsen i samband med prövningen av ett dispensärende och återförvisade hanteringen till Svenska Ishockeyförbundet (SIF). Förbundsstyrelsen har kommit fram till att beslutet saknar stöd i idrottens eget regelverk och beslutat att återinföra bestämmelsen. En viktig del i förbundsstyrelsens övervägande har varit att det sedan lång tid lagts fast att det i den samlade svenska idrottsrörelsen är varje specialidrottsförbund, i det här fallet Svenska Ishockeyförbundets medlemmar, som äger och har ansvar för sin egen idrott. Vilket betyder att äga och ytterst ta beslut om bland annat sina egna tävlingsbestämmelser, spelregler och övriga tävlingsregler.

För att spela i de nationella seniorligorna finns ett antal tävlingsregler som lagts fast genom åren och som ställer krav på klubbarna utöver att man sportsligt kvalificerat sig. Det handlar dels om licensregelverket med krav på ekonomi, organisation, ungdomsverksamhet och arena, dels om tävlingsbestämmelsen att klubbarna har att ingå i ligasamarbetet på sin serienivå. Genom bestämmelsen att klubbar som spelar i aktuella seniorserier har att ingå i ligasamarbetet skapas långsiktiga spelregler och möjlighet till fleråriga kommersiella avtal som samlat bygger värden för klubbarna och hela den samlade ishockeyn.

SIF har meddelat Riksidrottsstyrelsen om ställningstagandet på så sätt som behövs vid ett beslut av detta slag.