Örebros Jordan Boucher var tidigare under hösten avstängd i sex matcher.
Nu är han avstängd på nytt.
Boucher får fem matchers avstängning efter en crosschecking på Leksands Mattias Ritola.

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Filmsekvensen och Jordan Bouchers egna uppgifter ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Jordan Boucher gjort sig skyldig till en crosschecking. Förseelsen bör föranleda en avstängning.
Jordan Boucher har dessutom tidigare under säsongen varit avstängd för en liknande förseelse, checking to the head.
Med beaktande av detta bestäms avstängningens längd till en tid som bedöms motsvara 5 matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
• Tacklingen är respektlös
• Stor skaderisk
• Det är fråga om återfall i liknande förseelse (se ärende D-SIF-008591)