Idag har Disciplinnämnden förkunnat sina beslut gällande Vita Hästens Christoffer Fish och Björklöven Justin Crandall.
Den sistnämnde kommer att missa den första finalmatchen.

BESLUT
Efter match penalty i match mellan Kristianstads IK och HC Vita Hästen, HockeyAllsvenskan, den 28 februari 2020 beslutar Disciplinnämnden följande avseende Christoffer Fish, HC Vita Hästen, angående anmälan för boarding:
Anmälan föranleder ingen ytterligare bestraffning utöver den automatiska avstängning om en match som följer av utdömt match penalty.

Disciplinnämnden gör följande bedömning:
Enligt nämnden bedöms förseelsen inte vara så allvarlig att ytterligare avstängning är påkallad utöver den automatiska avstängning om en match som följer av utdömt match penalty.

BESLUT
Efter match mellan IF Björklöven och Södertälje SK, HockeyAllsvenskan, den 28 februari 2020 åläggs Justin Crandall, IF Björklöven, följande straff för slashing:
– Avstängning fr.o.m. den 29 februari 2020 t.o.m. 10 mars 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
– Böter om 5 834 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut.

Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Avstängningen bedöms motsvara tre matcher. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning:
Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Justin Crandall gjort sig skyldig till slashing. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Vid bedömning av förseelsens straffvärde beaktar nämnden i försvårande riktning att det är fråga om återfall i vårdslöst spel som ligger nära i tiden.
Nämnden stängde i beslut den 17 januari 2020 av Justin Crandall tre matcher samt ålade honom böter för en late hit (SIF:s ärende nr 010055). Med hänsyn härtill bestämmer nämnden avstängningens längd till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
– Förseelsen är vårdslös
– Skaderisk
– Det är fråga om återfall i vårdslöst spel