Björklövens Justin Crandall och BIK Karlskogas Fredrik Höggren har båda två idag fått sina respektive domar av Disciplinnämnden – och för båda två väntar nu avstängning.

BESLUT
Efter match mellan IF Björklöven och Södertälje SK, HockeyAllsvenskan, 2020-01-15, åläggs Justin Crandall, IF Björklöven, följande straff för late hit:

Avstängning fr.o.m. den 17 januari 2020 t.o.m. den 25 januari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 5073 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 3 matcher.

 

Disciplinnämnden gör följande bedömning:
Disciplinnämnden gör bedömningen att det av filmsekvensen inte tillräckligt tydligt framgår om tacklingen träffade huvudet eller inte. Disciplinnämnden anser därför inte att Justin Crandall kan fällas till ansvar för checking to the head. Disciplinnämnden anser dock att tacklingen är mycket sen. Tacklingen blir därför våldsam då den utdelas på en spelare som inte haft någon anledning att förbereda sig på att bli tacklad. Tacklingen utsätter därigenom motspelaren för stor skaderisk. Mot denna bakgrund anser nämnden att Justin Crandall gjort sig skyldig till en bestraffningsbar late hit som bör föranleda en avstängning vars längd bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

  • Tacklingen var mycket sen.
  • Tacklingen utdelades mot en spelare som befann sig i en försvarslös position.

 

BESLUT
Efter match penalty i match mellan BIK Karlskoga och Västerås IK, HockeyAllsvenskan, den 15 januari 2020 åläggs Fredrik Höggren, BIK Karlskoga, följande straff för elbowing:

Avstängning fr.o.m. den 16 januari 2020 t.o.m. den 22 januari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Avstängningen bedöms motsvara två matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. 

 

Disciplinnämnden gör följande bedömning:
Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Fredrik Höggren gjort sig skyldig till elbowing som bedöms som obehärskad och respektlös. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

  • Det är fråga om en tackling som huvudsakligen träffar i huvudregionen.
  • Stor skaderisk