Örebros Aaron Irving fick matchstraff efter en huvudtackling på Martin Thörnberg i HV71.
Idag kom domen mot Irving.
Det blir fem matchers avstängning.

Disciplinnämnden: Filmsekvensen ger stöd för att Aaron Irving kom med fart från sidan och utdelade en tackling med vänster axel som träffade Thörnberg i huvudet. Nämnden finner därför att det är utrett att Aaron Irving gjort sig skyldig till en tackling mot huvudet. Tacklingen är vårdslös, respektlös och obehärskad och bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara 5 matcher. Aaron Irving ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden, förutom vad som anges ovan, särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

  • Tacklingen utdelades från sidan.
  • All kraft träffade huvudet.
  • Tacklingen innebar mycket stor skaderisk.