I onsdags delade Vita Hästens David Åslin ut en huvudtackling på MODO Hockeys målvakt Patrik Bartosak.
Bartosak åkte på hjärnskakning och Åslin fick 2+10 minuters utvisning.
Idag har Disciplinnämnden kommit med en dom mot Åslin och nu väntar fem matchers avstängning.

BESLUT
Efter match mellan HC Vita Hästen och MODO Hockey, HockeyAllsvenskan, den 26 februari 2020 åläggs David Åslin, HC Vita Hästen, följande straff för huvudtackling (checking to the head):
– Avstängning fr.o.m. den 27 februari 2020 t.o.m. den 13 mars 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
– Böter om 13 513 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
– Avstängningen bedöms motsvara fem matcher.

Disciplinnämnden gör följande bedömning
Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att David Åslin gjort sig skyldig till en huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fem matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
– Tacklingen sker på målvakten när dennes skridskor befinner sig i målområdet och således inte är tacklingsbar
– Tacklingen, som sker från blind side, är vårdslös
– Stor skaderisk