Fyra matchers avstängning är vad som väntar Göteborgs Ellie Punnett (bilden) och Djurgårdens Jennifer Wakefield.

BESLUT
Efter match mellan Linköping HC och Göteborg HC, SDHL, 2020-01-18, åläggs Ellie Punnett, Göteborg HC, följande straff för checking to the head:
Avstängning fr.o.m. den 21 januari 2020 t.o.m. den 2 februari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Avstängningen bedöms motsvara 4 matcher. 

Disciplinnämnden:
Disciplinnämnden anser att det av filmsekvensen framgår att Ellie Punnetts tackling träffade motspelaren i huvudet. Det får därför anses utrett att Ellie Punnett gjort sig skyldig till checking to the head som bör leda till en avstängning. Avstängningen bedöms motsvara fyra matcher. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
• Tacklingen träffade huvudet.
• Ellie Punnet kom in som tredje man i situationen och tacklingen utdelades mot en spelare som befann sig i en sårbar position.
• I förmildrande riktning beaktas att tacklingen utdelades med relativt låg kraft.

BESLUT
Efter match mellan Djurgårdens IF och HV 71, SDHL, den 19 januari 2020 åläggs Jennifer Wakefield, Djurgårdens IF, följande straff för huvudtackling (checking to the head):
Avstängning fr.o.m. 21 januari 2020 t.o.m. 29 januari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Avstängningen bedöms motsvara fyra matcher.

Disciplinnämnden:
Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Jennifer Wakefield gjort sig skyldig till en huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fyra matcher. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
• Det är fråga om en tackling som sker på en icke puckförande spelare.
• Övervägande delen av kraften träffar huvudet på motspelaren.
• Stor skaderisk