Disciplinnämnden har kommit med sina domar mot Frölundas Joel Lundqvist och Örebros Glenn Gustafsson.

BESLUT
Efter match mellan Rögle BK och Frölunda HC, SHL, den 15 februari 2020 åläggs Joel Lundqvist, Frölunda HC, följande straff för kneeing:
Avstängning fr.o.m. den 16 februari 2020 t.o.m. den 18 februari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Avstängningen bedöms motsvara en match. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning
Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Joel Lundqvist gjort sig skyldig till en kneeing. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara en match. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
– Det är fråga om en tackling där åkriktningen ändras mot motspelaren innan tacklingen
– Tacklingen är obehärskad och sker med fart
– Stor skaderisk
– I mildrande riktning beaktas att det utskjutande benet dras tillbaka något strax innan tacklingen träffar, som medför att kontakt även sker med arm och höft

BESLUT
Efter match mellan Örebro HK och Skellefteå AIK, SHL, den 15 februari 2020, åläggs Glenn Gustafsson, Örebro HK, följande straff fr slew-footing:
Avstängning fr.o.m. den 16 februari 2020 t.o.m. 20 februari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Avstängningen bedöms motsvara två matcher.

Disciplinnämnden gör följande bedömning
Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Glenn Gustafsson gjort sig skyldig till en slew-footing. Förseelsen bör föranleda en avstängning.
Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
– Det är fråga om en vårdslös bensvepning
– Stor skaderisk
– I mildrande riktning beaktas att armarna inte används i någon betydande utsträckning