Ett beslut i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsnämnd:

Till Tävlingsnämnden har det inkommit en tävlingsprotest från Tingsryd AIF i samband med matchen mot Kristianstads IK 2022-10-28.
Tävlingsnämnden har inför sitt beslut inhämtat yttrande från Svenska Ishockeyförbundet (tävlingschef, säkerhetschef samt säkerhetsdelegat), Kristianstads IK (klubbdirektör), hockeyallsvenskan (sportchef, VD samt domaransvarig) samt matchens domare.
Tävlingsnämnden fastslår att matchen efter 5:24 i tredje perioden har avbrutits då en allvarlig ordningsstörning har skett. På efterföljande matchmöte har Svenska Ishockeyförbundets tävlingschef beslutat att matchen inte ska återupptas igen den aktuella kvällen.
Efter genomgång av handlingarna i ärendet fattar Tävlingsnämnden följande beslut.

BESLUT
Av handlingarna i ärendet framgår att Tävlingschefen utifrån en samlad bedömning av de omständigheter som förelegat vid tillfället beslutat att avbryta matchen vid 05.24 i tredje perioden vid ställningen 5-1.
Att nedsläpp därefter skett och att visst spel försiggått efter Tävlingschefens beslut att avbryta matchen innebär inte att matchen har återupptagits i tävlingshänseende.
Matchen har således avbrutits i förtid av skäl utanför lagens kontroll. Enligt TB § 5:11 femte stycket är det Tävlingsnämnden som fattar beslut om matchens avgörande om en påbörjad match i förbundsserierna har avbrutits av skäl utanför lagens kontroll. I sådana fall kan Tävlingsnämnden besluta antingen att resultatet vid den aktuella händelsen fastställs som slutresultat, att matchen spelas om från början, eller att matchen återupptas från den matchtid den bröts.
Vid en sammantagen bedömning av de föreliggande omständigheterna i ärendet beslutar Tävlingsnämnden att matchen Kristianstads IK – Tingsryds AIF den 28 oktober som avbröts i förtid vid tiden 05.24 i den tredje perioden och ställningen 5-1 ska återupptas från den matchtid den bröts med oförändrade laguppställningar. Datum och klockslag för matchens återupptagande ska bestämmas i samråd mellan inblandade parter.