Robert Ohlsson lämnar Djurgården i samband med att avtalet löper ut efter avslutad säsong. En diskussion om förlängning av avtalet inleddes under december månad, men avbröts därefter i slutet av januari. Bakgrunden till detta är att parterna ej kommit överens i förhandlingarna och därför enats om att avsluta samarbetet enligt uttalad avtalstid.
– Vi har förhållit oss professionellt till varandra genom förhandlingarna och enats om att avsluta efter säsongen, kommenterar Djurgårdens strategiske sportchef Joakim Eriksson.

Djurgården meddelar att klubben inlett slutförhandlingar med en huvudkandidat till uppdraget. Klubbens förhoppning är att nå en överenskommelse med denne i närtid, samt att därifrån sätta en struktur för det övriga tränarteamet. Allt detta kommer givetvis att offentliggöras i ett senare skede.