Linköpings Emilia Ramboldt har dömts till tre matchers avstängning för en slashing.
Disciplinnämnden gör följande bedömning:
Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Emilia Ramboldt gjort sig skyldig till en slashing. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
• Förseelsen är vårdslös och sker mot en icke puckförande spelare.
• Skaderisk