Idag kommunicerade regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten att den tidigare kommunicerade höjningen av publikgränsen senareläggs.

– Dagens besked från regeringen är givetvis en stor besvikelse och skapar stor osäkerhet för våra föreningar. Vi alla hade hoppats på ett positivt steg i att ta in mer publik i våra arenor och ishallar redan den 15 oktober. Att nu ligga kvar på 50 personer innebär betydande ekonomiska utmaningar för våra föreningar, säger Anders Larsson, ordförande, Svenska Ishockeyförbundet.

– Vi har stor respekt för svårigheterna med publikfrågan under pågående pandemi och från SHL har vi sedan pandemins start fokuserat på trygga evenemang men dagens besked är en stor besvikelse. Med grund i den dialog vi sedan länge haft med berörda myndigheter och arbetet med svensk ishockeys verksamhetsprotokoll anser vi oss kunna bedriva trygga evenemang även i dessa svåra tider, säger Michael Marchal, VD i SHL.

SHL-klubbarna har stor erfarenhet av att bedriva evenemang och kan med ett utökat antal in- och utsläpp, sektionering av arenan, utökad och/eller ambulerande kioskverksamhet samt information innan och under arenabesöket bedriva evenemang som följer riktlinjerna om korrekt fysisk distansering. Dessutom kan personliga biljetter användas till hjälp för en eventuell smittspårning.
– Det är stora skillnader mellan en stor och en liten aktör och förutsättningarna till att bedriva trygga evenemang. Därför är en procentbaserad höjning framöver att föredra, säger Marchal och fortsätter:
– Sett till våra förutsättningar till att bedriva trygga evenemang inom SHL anser vi att vi kan ta in upp till 50% i våra arenor.

Fortsatta kraftiga publikrestriktioner får stora ekonomiska konsekvenser för SHL lagen som driver såväl breddverksamhet som viktig sysselsättning runt om i landet.
– Publikfrågan ska inte avgöras av ekonomiska krafter utan ska bero på förutsättningarna till att bedriva trygga evenemang, och vi anser oss ha kapacitet för en större publikmängd än vad som kommunicerats idag. Utifrån dagens besked är ytterligare ekonomiskt stöd dock ett måste för idrotten, svensk ishockey och SHL, säger Marchal.
– Möjligheten att ta in mer publik är ytterst en överlevnadsfråga för våra elitklubbar som också bedriver en bred barn- och ungdomsverksamhet och fungerar som ”motorer” för ishockeyn i sina regioner. Det extra statliga stödet på 1 miljard kronor till idrotten för hösten kommer att ha stor betydelse, men i takt med att publik inte släpps in ökar behovet av ytterligare statligt stöd för den skada som uppstår, säger Larsson.