BESLUT
Efter match mellan Frölunda HC och Skellefteå AIK, SHL, den 3 mars 2020, åläggs Joakim Lindström, Skellefteå AIK, följande straff för knätackling (kneeing):
• Avstängning fr.o.m. den 4 mars 2020 t.o.m. 10 mars 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
• Böter om 33 750 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Avstängningen bedöms motsvara tre matcher. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning:
Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Joakim Lindström gjort sig skyldig till en bentackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
• Tacklingen är vårdslös
• Stor skaderisk
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 50.