BESLUT
Efter match mellan HV 71 och Djurgårdens IF, SM-slutspel Damer, den 29 februari 2020 åläggs Jennifer Wakefield, Djurgårdens IF, följande straff för elbowing:
Avstängning dels fr.o.m. 29 februari 2020 t.o.m. 4 mars 2020, dels fr.o.m. 11 september 2020 t.o.m. 27 september 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning, 

Disciplinnämnden gör följande bedömning
Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Jennifer Wakefield gjort sig skyldig till elbowing. Förseelsen bör föranleda en avstängning, som ska delas upp över två säsonger. Jennifer Wakefield stängdes av i beslut den 21 januari 2020 för checking to the head (SIF:s ärende nr D-SIF-010112) och det rör sig alltså nu om ett snart återfall i en liknande förseelse. Detta ska beaktas i försvårande riktning vid bedömning av straffvärdet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
• Tacklingen sker från blind side
• Tacklingen är respektlös
• Skaderisk
• Det är fråga om återfall.
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 46.