Västerås IK har valt att gå skilda vägar med sportchefen Patrik Zetterberg. Beslutet meddelades internt i klubben under förmiddagen och träder i kraft med omedelbar verkan.
– Vi har över tid inte utvecklats sportsligt i linje med den målsättning och ambition Västerås IK har. Av den anledningen har vi gjort bedömningen att det är en ny sportchef som ska bygga den sportsliga verksamheten för säsongen 2023/24. Därför behöver den här förändringen ske nu, innan arbetet med nästa säsongs truppbygge ska inledas, säger Västerås IK:s ordförande Pär Södergren till klubbens webbplats.

Processen att rekrytera vår kommande sportchef pågår. Fram till dess att tjänsten är tillsatt hanteras sportchefsuppgifter av befintlig kompetens inom organisationen.
– Vi har sedan en tid tillbaka identifierat ett antal kandidater till att bli Västerås IK:s nästa sportchef och inlett dialoger. Vi genomför intervjuer och konkurrensutsätter kandidaterna för att kunna genomföra den bästa möjliga rekryteringen för klubben.
– Vi bedömer att de kortsiktiga sportchefsfrågorna kan hanteras av nuvarande organisation, vilket ger oss ett visst handlingsutrymme tidsmässigt. Vi arbetar för att genomföra rekryteringen så snart som möjligt, men likaså med det tålamod som krävs för att inte agera förhastat.

Hur ser ni på fler förändringar, i tränarstaben eller spelartruppen?
– Nu genomför vi en större förändring i den sportsliga verksamheten på sportchefstjänsten. Det innebär nya förutsättningar även för tränarstab och spelartrupp. Kombinerat med det har vi ett pågående arbete med att förstärka spelartruppen. Sammanlagt genomför vi dessa aktiviteter med målsättningen att det ska generera ny energi, som i sin tur ska hjälpa oss att vända vår trend på isen. Likt alla förändringar vi genomför kommer vi analysera utfallet av dessa och löpande göra en bedömning om vi skapat önskad effekt, eller om vi behöver genomföra fler förändringar.

Vi har spelat 26 av grundseriens 52 matcher nuvarande säsong. Hälften av den återstår.
– Vår ambition att spela slutspel är oförändrad. Vägen dit har hittills inte sett ut som önskad, men det finns fortsatt tid kvar att ta oss dit och därifrån tävla för att ta oss så långt som möjligt. Nu uppmuntrar vi alla VIK-are till att sluta samman som en enad gulsvart kraft, från läktaren ned på isen, för att tillsammans skapa den energi som tar oss framåt igen.