Styrelsen i Boden HF har idag valt att arbetsbefria Lars Molin från rollen som tränare i representationslaget.

På sin webbplats skriver klubben följande formulering:
”Skälet till beslutet är inte de sportsliga resultaten, utan att Boden Hockey håller på att utvecklas bort från sin identitet. Vi har märkt av ett minskat intresse från publik och sponsorer. Kraven och förväntningarna på Boden Hockey är stora och vi skall alltid vara en förening som engagerar.”

Styrelsen har fattat beslutet att låta junioransvarig Petter Nilsson ta över ansvaret som tränare säsongen ut.