Tingsryds Gustav Olhaver och Timrås Jakob Ragnarsson har idag fått sina respektive domar av Disciplinnämnden.

BESLUT

Efter match penalty i match mellan Tingsryds AIF och MODO Hockey, HockeyAllsvenskan den 17 januari 2020 åläggs Gustav Olhaver, Tingsryds AIF, följande straff för huvudtackling (checking to the head):

  1. Avstängning fr.o.m. den 18 januari 2020 t.o.m. 5 februari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
  2. Böter om 4 791 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 5 matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Gustav Olhaver gjort sig skyldig till en huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fem matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

  1. Tacklingen sker från blind side och sker på en spelare, som inte kan åläggas något medansvar i situationen
  2. Tacklingen är vårdslös och innebär stor skaderisk

 

BESLUT
Efter match penalty i match mellan IF Björklöven och Timrå IK, HockeyAllsvenskan den 17 januari 2020 åläggs Jakob Ragnarsson, Timrå IK, följande straff för knätackling (kneeing):

  1. Avstängning fr.o.m. den 18 januari 2020 t.o.m. 29 januari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
  2. Böter om 3 500 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara tre matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Jakob Ragnarsson gjort sig skyldig till en knätackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

  1. Tacklingen är vårdslös
  2. Stor skaderisk