SHL kommer till säsongen 2024/25 att utveckla arbetet med spelarnas säkerhet och rutinerna kring anmälningar. Referensgruppen blir Players Safety Group med Christoffer Norgren som ny ansvarig.
Ändringarna görs för att skapa ett ännu tydligare system.
– Vi har ett bra system som vi nu utvecklar ytterligare ett steg, säger SHL:s biträdande sportchef Gizela Ahlgren Bloom.
Tidigare har domarledningen tagit beslut om eventuell anmälan till Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd med stöd av referensgruppens åsikter.

Nytt från kommande säsong är att Players Safety Group (PSG) nu tar över allt ansvar för vilka situationer som ska anmälas eller inte till Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd.
Players Safety Group kommer ledas av Christoffer Norgren, som tidigare suttit i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd, som har en gedigen spelarkarriär och som närmast kommer från uppdraget som assisterande tränare i IK Oskarshamn.
Övriga personer i gruppen är Michael Sundlöv, Peter Andersson och Per Ledin.

– För domarverksamheten innebär detta ett steg i helt rätt riktning mot hur vi arbetar internationellt, dessutom kan vi med detta mer prioritera domarverksamheten och det som händer på isen, säger SHL:s domarchef Tomas Thorsbrink.

I övrigt ser systemet ut likt tidigare och eventuella anmälningar presenteras på SHL:s hemsida klockan 08.00 dagen efter match.
Eventuell straffpåföljd hanteras, precis som tidigare, av Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd.