Sedan tidigare är det klart att Stockholm står värd för TV-puckens finalspel 2024. Vägen dit går genom ett kvalspel, där spelorterna är fastställda.

Efter att under de senaste åren ha avgjort kvalspel i form av tre grupper, kommer flickornas kvalspel i år att spelas med fyra grupper. Spelorterna för flickorna är Ånge (Norr/Medelpad), Hällefors (Väst/Örebro), Hässelby (Öst/Stockholm) samt i Kallinge (Syd/Blekinge).
Flickornas kvalspel spelas 9-15 september.

Pojkarnas gruppspel spelas även fortsättningsvis i form av fyra grupper. Spelorterna för pojkarna är Sundsvall (Norr/Medelpad), Västerås (Väst/Västmanland), Eskilstuna (Öst/Södermanland) samt Karlskrona (Syd/Blekinge).
Pojkarnas kvalspel spelas 6-8 september.