Oliver Eklind, Nikolai Skladnichenko och Brant Harris har idag fått sina domar av Disciplinnämnden.

BESLUT
Efter match penalty i match mellan Mora IK och BIK Karlskoga, HockeyAllsvenskan, den 21 februari 2020 åläggs Oliver Eklind, BIK Karlskoga, följande straff för elbowing:
Avstängning fr.o.m. den 22 februari 2020 t.o.m. den 4 mars 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Böter om 3 125 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Avstängningen bedöms motsvara tre matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty.

Disciplinnämnden gör följande bedömning:
Filmsekvenserna ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Oliver Eklind gjort sig skyldig till en bestraffningsbar elbowing. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
• Armbågstacklingen träffar i ansiktet.
• Skaderisk
• Det är fråga om återfall (2019-11-29, ärendenr D-SIF-009499)

BESLUT
Efter match penalty i match mellan MODO Hockey och Kristianstads IK, HockeyAllsvenskan, den 21 februari 2020, åläggs Nikolai Skladnichenko, Kristianstads IK, följande straff för huvudtackling (checking to the head):
Avstängning fr.o.m. den 22 februari 2020 t.o.m. den 6 mars 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Avstängningen bedöms motsvara fyra matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Nikolai Skladnichenko gjort sig skyldig till en bestraffningsbar huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fyra matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
Tacklingen utdelas med en uppåtgående rörelse på en spelare som befinner sig i en utsatt situation
Skaderisk

BESLUT
Efter match mellan Mora IK och BIK Karlskoga, HockeyAllsvenskan, den 21 februari 2020, åläggs Brant Harris, Mora IK, följande straff för huvudtackling (checking to the head):
Avstängning fr.o.m. den 22 februari 2020 t.o.m. den 11 mars 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Böter om 11 500 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Avstängningen bedöms motsvara fem matcher.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Filmsekvenserna ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Brant Harris gjort sig skyldig till en respektlös huvudtackling som är bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fem matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
Den tacklande spelaren är tredje man in i situationen
Stor skaderisk