Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsnämnd har i dag tagit beslut rörande Västerås IK:s användning av okvalificerade spelare i två matcher.

Efter inkommen tävlingsprotest från Södertälje SK samt upprättad anmälan från SIF som serieadministratör, har Tävlingsnämnden tagit ställning i frågan om huruvida Västerås IK använt spelarna Svyatoslav Grebenshchikov och Ilya Arkalov utan giltigt arbets- eller uppehållstillstånd i matcherna Västerviks IK–Västerås IK den 2022-02-16 och Västerås IK–Södertälje SK 2022-02-18. Det skulle i så fall kunna anses strida mot §4:7 Övergång från utländsk förening (IIHF) i SIF:s Tävlingsbestämmelser.

4:7 ÖVERGÅNG FRÅN UTLÄNDSK FÖRENING (IIHF) Spelaren får inte representera den svenska föreningen förrän den internationella övergången är godkänd och registrerad av IIHF samt innehar ett korrekt uppehålls- eller arbetstillstånd. Det åligger den svenska föreningen att tillse att spelaren har ett korrekt uppehålls- eller arbetstillstånd under hela perioden för spel i föreningen.

Efter att ha granskat uppgifterna samt hört berörda parter har Tävlingsnämnden konstaterat att Västerås IK har deltagit med okvalificerade spelare i ovan nämnda matcher, och med stöd av §5:12 andra stycket i SIF:s Tävlingsbestämmelser fastställer Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsnämnd därför slutresultatet till 5–0 i matchen Västerviks IK-Västerås IK 2022-02-16 och till 0–5 i matchen Västerås IK-Södertälje SK 2022-02-18 i Hockeyallsvenskan.

5:12 OKVALIFICERAD SPELARE Spelare är okvalificerad när spelare deltagit i spel trots att han/hon enligt SIF:s, RF:s eller IIHF:s regelverk inte varit behörig att delta. Förening som spelat match med okvalificerad spelare ska anses ha förlorat matchen. Om den icke felande föreningen vunnit matchen gäller det uppnådda målresultatet. I annat fall räknas målresultatet som 5–0.