Två spelare har idag dömts till avstängning av Disciplinnämnden.
Det handlar om Örebros Marcus Weinstock och Brynäs Jaedon Descheneau.

BESLUT
Efter match mellan Brynäs IF och IF Malmö Redhawks, SHL, den 30 december 2019,  åläggs Jaedon Descheneau, Brynäs IF, följande straff för huvudtackling (checking to the head):

  1. Avstängning fr.o.m. 31 december 2019 t.o.m. 11 januari 2020.  Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
  2. Böter om 13 750 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara tre matcher.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Jaedon Descheneau gjort sig skyldig till en huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

  1. Tacklingen sker med all kraft mot huvudet trots att det funnits möjlighet att undvika detta. Tacklingen är härigenom vårdslös.
  2. I mildrande riktning beaktas att tacklingen sker med förhållandevis låg kraft.

 

BESLUT
Efter match mellan Linköping HC och Örebro HK, SHL, den 30 december 2019 åläggs Marcus Weinstock, Örebro HK, följande straff för huvudtackling (checking to the head):

  1. Avstängning fr.o.m. den 31 december 2019 t.o.m. den 18 januari 2020.  Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
  2. Böter om 14 375 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara fem matcher

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Marcus Weinstock gjort sig skyldig till en huvudtackling.  Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fem matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

  1. Marcus Weinstock kommer in som tredje man i situationen och tacklingen sker från blind side på en spelare som inte gör någon plötslig riktningsförändring på huvudet
  2. All kraft i tacklingen träffar huvudet
  3. Tacklingen är vårdslös och respektlös