Disciplinnämnden har kommit med domar mot två spelare i SHL, samt en i HockeyAllsvenskan.
Det handlar om Leon Bristedt, Marcus Nilsson och Mattias Kalin.

BESLUT
Efter match mellan Linköping HC och Rögle BK, SHL, den 23 januari 2020 åläggs Leon Bristedt, Rögle BK, följande straff för diving.
Böter 5000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda ny bestraffning. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning:
Genom filmsekvensen finner nämnden det utrett att Leon Bristedt gjort sig skyldig till diving som påstås i anmälan. Nämnden anser att den är av sådan art att den bör leda till bestraffning i form av ett måttligt bötesstraff.

BESLUT
Efter match penalty i match mellan Färjestads BK och Växjö Lakers, SHL, den 23 januari 2020 åläggs Marcus Nilsson, Färjestad BK, följande straff för otillbörligt uppträdande mot funktionär (abuse of officials):
Avstängning fr.o.m. 24 januari 2020 t.o.m. 28 januari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Avstängningen bedöms motsvara två matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning:
Det saknas skäl att ifrågasätta uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Marcus Nilsson gjort sig skyldig till otillbörligt uppträdande mot funktionär. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty.
• Det är fråga om ett otillbörligt språkbruk riktat mot en funktionär

BESLUT
Efter match penalty i match mellan Västerås IK och Tingsryds AIF, HockeyAllsvenskan, den 22 januari 2020, åläggs Mattias Kalin, Västerås IK, följande straff för huvudtackling (checking to the head):
1) Avstängning fr.o.m. den 23 januari 2020 t.o.m. den 12 februari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2) Böter om 9 919 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara sex matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning:
Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Mattias Kalin gjort sig skyldig till en bestraffningsbar huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara sex matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
• Tacklingen är våldsam, respektlös och utdelas med hög fart mot en spelare som befinner sig i en försvarslös position
• Tacklingen utdelas med en uppåtgående rörelse
• Stor skaderisk