Inför säsongen 2022/2023 initierades pilotprojektet ”tacklingar inom damishockey”, där en regeländring genomfördes för att tillåta mer fysiskt spel i SDHL samt NDHL. Efter en noggrann utvärdering har det fattats beslut om att förlänga projekt även över kommande säsong.
 Ett stort och viktigt beslut för svensk damhockey. Vi bröt ny mark inför säsongen 22/23 när vi tillät tacklingar i SDHL och NDHL och det är ett projekt som följs noggrant av övriga nationer och IIHF. Vi tycker att den utvärdering som har gjorts och den inställningen som spelare och ledare har gett uttryck för, är ett starkt argument för att driva projektet vidare, säger Johan Stark, Generalsekreterare Svenska Ishockeyförbundet.

Pilotprojektet har noggrant följts upp och bevakats under säsongen. Därtill har ett antal intervjuer samt en stor spelarenkät använts, för att utvärdera första säsongen med tacklingar i de två högsta serierna.
Det har mynnat ut i en utvärdering, författad av Tobias Stark vid Linné Universitetet, under titeln ”Att tackla hjärnspöken”
Där redovisas att hela 86% av de svarande spelarna i SDHL och NDHL har uttryckt sig ”väldigt positiva” eller ”positiva” till förändringen i tacklingsfrågan. Bland de fördelar som har uttryckts nämns en tuffare konkurrens, ett större underhållningsvärde och mindre skadebenägenhet.

En av spelarna, som är anonymiserad i utvärderingen, uttryckte följande:
”Jag tror att det är framtiden i damhockeyn. Spelet går mycket fortare och det är lättare att erövra spelet. Det ställs högre krav på de tekniskt skickliga spelarna och jag hoppas införandet blir en förändring för gott”.
– Vi har gjort ett grundligt utvärderingsarbete, där spelare, domare och landslagspersonal har fått komma in med sina tankar och åsikter. Den sammantagna bilden är att ett mer fysiskt spel och tacklingar är uppskattat. Spelarna har gjort ett bra arbete med att anpassa spelet och framför allt ökat medvetenheten ute på banan i och med den ökade fysiska närvaron, säger Morgan Johansson, Projektledare Nollvision Svenska Ishockeyförbundet.

En nyhet kopplad till pilotprojektet är att projektet utökas och kommer implementeras i de fyra regionala juniorserierna, som får sin premiär till hösten 2023.
Pilotprojektet innebär att svensk ishockey gör en utökad tolkning från IIHF’s regelbok gällande fysiskt spel utmed sargerna samt i samma åkriktning på öppen. Fortsättningsvis gäller alltjämt IIHF’s regelverk gällande tacklingar på öppen is, där spelarna har motsatt åkriktning. Denna utökade tolkning, som är densamma som säsongen 2022/2023, gäller säsongen 2023/2024 i seniorserierna SDHL och NDHL, samt de fyra regionala juniorserierna