Licensnämnden för SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan och Hockeyettan har nyligen avslutat sin prövning av elitlicens inför den kommande säsongen 2019/2020.

Detta är det andra året då prövningen gjorts med de nya licensreglerna som antogs vid Svenska Ishockeyförbundets förbundsmöte i juni 2017. Licensreglerna innehåller krav på ekonomi, organisation, arena och ungdomsverksamhet för föreningar som sportsligt kvalificerar sig till seniorserierna på nationell nivå.
Med anledning härav vill nämnden kortfattat delge resultaten av årets prövning.
Samtliga föreningar i SHL, SDHL och HockeyAllsvenskan har beviljats licens för spel i sina respektive serier.

SHL
Samtliga föreningar i SHL har beviljats licens inför säsongen 2019/2020. En förening, IF Malmö Redhawks, når inte upp till det kapitalkrav som gäller för spel i SHL kommande säsong. Det innebär att föreningen placeras i ett dispensår. Enligt licensreglerna kan denna typ av dispens endast erhållas en gång under en 5-årsperiod. Till årsbokslutet 2020 måste föreningen uppvisa ett eget kapital på 6 mkr för att beviljas licens för spel i SHL säsongen 2020/2021.

SDHL
Samtliga föreningar i SDHL har beviljats licens för den kommande säsongen.

HockeyAllsvenskan
Sex föreningar i HockeyAllsvenskan (IF Björklöven, Almtuna IS, Karlskrona HK, Kristianstads IK, Västerviks IK samt HC Vita Hästen) redovisar ett eget kapital i koncernen som understiger kapitalkravet, 2,0 mkr (1.5 mkr för Almtuna IS och Kristianstads IK då de är uppflyttade från HockeyEttan), men har beviljats dispens den kommande säsongen då föreningen inkommit med en handlingsplan som visar hur kapitalkravet ska uppfyllas nästkommande år.
Till kommande säsong 2019/2020 måste därför dessa föreningar uppfylla licensreglernas kapitalkrav som då uppgår till 2,5 mkr (2.0 mkr för Almtuna IS och Kristianstad IK), förutsatt att spel sker i HockeyAllsvenskan.
I Karlskrona HK:s fall har nämnden tagit hänsyn till Karlskrona HK:s arenasituation och den dispens gällande detta som Svenska Ishockeyförbundets styrelse beslutade om i april 2019.
Sammanlagt har nu åtta lag i HockeyAllsvenskan beviljats dispens från kapitalkravet – en dispens som bara kan ges en gång under en femårsperiod.
IK Pantern prövades inte av Licensnämnden då föreningen försattes i konkurs innan licensprövningen påbörjades.

HockeyEttan
Licensnämnden för HockEyettan har på motsvarande sätt prövat föreningarna i Hockeyettan.
Den gångna säsongen var 14 föreningar placerade i dispensår. Av dessa föreningar har två stycken lämnat HockeyEttan på sportsliga grunder och ett lag har kvalificerat sig för spel i HockeyAllsvenskan. Övriga lag som var placerade i dispensår har klarat kapitalkravet för spel i HockeyEttan. Ett lag – Borås HC – har som nykomling inte klarat att uppfylla kapitalkravet och har placerats i dispensår.